Helppokäyttöinen C-lukulaskuri asuinrakennushankkeiden luonnossuunnitteluun

Merkittävimmät elinkaarisäästöihin vaikuttavat valinnat tehdään hankkeiden luonnossuunnitteluvaiheessa, jolloin tavoitteellinen päästöohjaus on vielä mahdollista. C-lukulaskuriin on rakennettu valmiiksi arvot, joilla voidaan verrata minimimääräysten mukaisen energiatehokkuuden ja parannetun lämmöneristyksen avulla saavutettavia päästöeroja. Laskurista löytyy myös valmiiksi kirjasto tavanomaisia Suomessa käytettäviä rakenteita, joiden avulla arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat voivat vertailla rakenteiden elinkaaren hiilijalanjälkeä.

C-lukulaskuriksi nimettyä helppokäyttöinen rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskuri perustuu Bionova Oy:n One Click LCA-ohjelmiston varhaisen vaiheen päästölaskentamoduuliin Carbon Designeriin, jota voidaan käyttää erillisenä, tai yhdessä RTT:n eristeteollisuuden E-lukulaskurin kanssa.

 

e luku laskuri

 

C-lukulaskuri on tarkoitettu erityisesti asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin rakennushankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehdään rakennuksen elinkaaren kannalta merkittävimmät päätökset ja se tuo selkeästi esiin energiatehokkuusasetuksen pykälän 33 reunaehtojen käytön tuomat hiilijalanjäljen elinkaarisäästöt verrattuna määräysten minimivaatimusten perustasoon.

Linkki C-lukulaskuriin

Jaa verkossa:
YLÖS