e luku laskuri

E-lukulaskurit energiatehokkuusasetuksen pykälälle 33

Uudisrakennusten energiatehokkuusasetuksen pykälän 33 reunaehtoja noudattamalla asuinrakennusten vaatimustenmukaisuus osoitetaan rakenteellisella energiatehokkuudella ilman E-luvun laskentaa. E-luku voidaan kuitenkin helposti laskea  yksinkertaistetulla menettelyllä E-lukulaskurien avulla. Aalto yliopiston professori Jarek Kurnitski tiimeineen on kehittänyt tällä sivulla ladattavissa olevat nettilaskurit. E-luvun lisäksi laskureista saa oheistuloksina rakennusvaipan ominaislämpöhäviön ja rakennuksen ostoenergiankulutuksen. Asetuksen reunaehtojen lisäksi oletusarvoina käytetään YM:n julkaiseman rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskentaohjeen oletusarvoja.

Lataa tästä:
E-lukulaskuri pien- ja rivitaloille 
E-lukulaskuri kerrostaloille

Helppokäyttöinen C-lukulaskuri asuinrakennushankkeiden luonnossuunnitteluun

Merkittävimmät elinkaarisäästöihin vaikuttavat valinnat tehdään hankkeiden luonnossuunnitteluvaiheessa, jolloin tavoitteellinen päästöohjaus on vielä mahdollista. C-lukulaskuriin on rakennettu valmiiksi arvot, joilla voidaan verrata minimimääräysten mukaisen energiatehokkuuden ja parannetun lämmöneristyksen avulla saavutettavia päästöeroja. Laskurista löytyy myös valmiiksi kirjasto tavanomaisia Suomessa käytettäviä rakenteita, joiden avulla arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat voivat vertailla rakenteiden elinkaaren hiilijalanjälkeä.

C-lukulaskuriksi nimettyä helppokäyttöinen rakennusten elinkaaren hiilijalanjälkilaskuri perustuu Bionova Oy:n One Click LCA-ohjelmiston varhaisen vaiheen päästölaskentamoduuliin Carbon Designeriin, jota voidaan käyttää erillisenä, tai yhdessä RTT:n eristeteollisuuden E-lukulaskurin kanssa.

 

e luku laskuri

 

C-lukulaskuri on tarkoitettu erityisesti asuinrakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen arviointiin rakennushankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehdään rakennuksen elinkaaren kannalta merkittävimmät päätökset ja se tuo selkeästi esiin energiatehokkuusasetuksen pykälän 33 reunaehtojen käytön tuomat hiilijalanjäljen elinkaarisäästöt verrattuna määräysten minimivaatimusten perustasoon.

Linkki C-lukulaskuriin

YLÖS